Logo  

Fronten | Kjeller flyplass | Museum | Prosjekter | Innovasjon | Om oss | Kontakt

 
Kjeller Aerodrome
 

Kjeller – arnestedet for norsk flygning

 

Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) ble stiftet i 1994 og har som mål å ivareta unike luftfartshistoriske verdier på Kjeller, samt etablering av et bedriftsmuseum for Luftforsvaret Logistikkorganisasjon/FLO Kjeller og Flyfabrikken/AIM Norway.

Kjeller flyplass er verdens eldste flybase med over 104 år med kontinuerlige flyaktiviteter. Kjeller Gård og Kjeller flyplass er arnestedet for norsk flygning og norsk militær luftmakt.

«Landsindsamling til luftflaate» ble i 1912 initiert av Norsk Luftseiladsforening for innkjøp av to fly av typen Maurice Farman MF.7 Longhorn. Flyene ble forløper til etablering av Hærens flygevæsen i 1913.

Flygningene i 1912 med Rumpler Taube «Start» og to Maurice Farman MF.7 Longhorn, «Ganger Rolf» og «Njaal», ble spiren til norsk militær luftmakt.

I 2014 arrangerte vi 100-årsmarkering for Roald Amundsen som tok internasjonalt flysertifikat (kalt ’patent’) nummer 1 her til lands 11. juni 1914. Roald Amundsen var første flyelev på Kjeller og inspirerte mange av våre første flypionerer, som Bernt Balchen og Thor Solberg.

Roald Amundsen var første formann i Norsk Aero Klubb (NAK) i 1928, som sammen med Norsk Luftseiladsforening (etablert i 1909) er forløper til Norges Luftsportforbund (NLF).

I 2015 feiret vi flybataljonene på Kjeller og markerte at det var 75 år siden invasjon, krig og okkupasjon – og 70 år siden frigjøring og fred.

To flybataljoner på Kjeller var oppsatt med speider-, bombe- og jagervinger på 1920- og 1930-tallet.

I 2016 feiret vi 100-årsjubileum for Flyfabrikken/AIM Norway 11. juni, dagen før selve Flydagen 12. juni!

I 2017 feirer vi 105 årsjubileum for Kjeller flyplass og norsk flygning! Kjeller er arnestedet for norsk luftfart og luftmakt. Det skal feires under Flydagene/Kjeller Airshow 20.–21. mai!

Siden de første flygningene 21.–22. september 1912 har flyplassen vært en livsnerve og lagt grunnlaget for utviklingen av teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljøene på Kjeller som inngår i Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Første militære flygning fant sted 1. september 1912 under den store høstøvelsen ved Heradsbygd med Einar Sem-Jacobsen ombord i «Ganger Rolf»;

«Ganger Rolf» kom i kasser fra Frankrike, og ble «ferdig til flyprøving 1. september og oppførte seg eksemplarisk ved prøveflyvningen; flyet tok del i øvelsene fra følgende dag og frem til 6. september, ifølge boken «Luftforsvarets historie» bind 1 skrevet av Vera Henriksen.

Hærens Flygevesen og Marinens Flygevesen ble i 1941 underlagt Flyvåpenes Felleskommando. Etter Kongelig resolusjon av 10. november 1944 ble våpnene forenet til en egen forsvarsgren, Luftforsvaret.

Kjeller er selve hjertet i norsk luftsport og luftfart – med lange tradisjoner og i et nært samarbeid mellom Luftforsvaret, sivil luftfart, forsvarsindustrien og et stort innovasjonsmiljø som stadig utvider seg etter flere knoppskytinger fra flyaktivitetene på Kjeller.

Mange engasjerer seg i arbeidet for å bevare og videreutvikle Kjeller som verdens eldste flybase med flybataljoner, flyfabrikk og flyskoler.

Flydagene/Kjeller Airshow samler hvert år 10000–20000 flyinteresserte og er en viktig arena for inspirasjon, utdanning og trening av morgendagens piloter og flyteknikere.

Kjeller er en unik luftfartshistorisk flyplass og arena med plass til opplevelsespark og innovasjonsklynger der planer, prosjekter og ideer bokstavelig talt kan ta av i årene framover!

Det er et stort engasjement for å bevare Kjeller som Norges eldste flyplass. Bli medlem av Kjeller Flyhistoriske Forening og bli kjent med det flotte flymiljøet på Kjeller!

 

Den kulturelle skolesekken

KFF arrangerer hvert år Den kulturelle skolesekken (DKS) i samarbeid med kulturseksjonen i Skedsmo kommune. Her får avgangselever i 10. klasse nærkontakt med CF-104 Starfighter 755 som opererte som «interceptor aircraft» (avskjæringskampfly) under den kalde krigen.

Kjeller Aerodrome
 
 

I 2017 feirer Kjeller
flyplass 105 år!

Flydagene/Kjeller Airshow 3. juni 2018

Kontakt KFF

Opplev Kjeller Aerodrome
– verdens eldste flybase!

Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF)

kffkjeller.no