Logo  

Fronten | Kjeller flyplass | Museum | Prosjekter | Innovasjon | Om oss | Kontakt

 
Kjeller Aerodrome
 

Flydagen trekker hvert år tusenvis av barn og unge som får oppleve Kjeller flyplass på innsiden. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) arrangeres
også hvert år, hvor over 750 elever på 9. skoletrinn fra hele Skedsmo kommune får et innblikk i historien på en av verdens eldste flyplasser.

 

Kjeller flyplass – et eventyr for skoleelever i hele Skedsmo!

 

Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) er igjen i gang med «maratonløpet» Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i samarbeid med Skedsmo kommune. Over 750 elever på 9. skoletrinn fra hele kommunen får oppleve Kjeller flyplass – et eventyr for alle historie- og flyinteresserte!

Tekst: Roar Glenne og Lars Brede Grøndahl
Foto: Lars Brede Grøndahl

Hovedfokus er 2. verdenskrig og de omfattende bombeangrepene i 1943 og 1944 mot Kjeller, en av verdens eldste flyplasser. Riksantikvaren vil nå frede Kjeller flyplass – arnestedet for norsk flygning og Luftforsvaret.

Kulturarv er et tema vi har for alle klassetrinn
– Vi satser mye på kultur og har mange lokale tilbud i Skedsmo-skolen. Kulturarv er et tema vi har for alle klassetrinn i Den Kulturelle Skolesekken (DKS), sier Trude Stray Bjerkeseth, som er ansvarlig for DKS i Skedsmo kommune.

Et par av kulturarvtilbudene blir levert fra Akershus fylkeskommune, mens resten produseres av kultursektoren i kommunen.

Polarforskeren og flypioneren
Roald Amundsen var første
flyelev på Kjeller

Foruten 2. verdenskrig og flyangrepene på Kjeller, får elevene innsikt i den omfattende historien på flyplassen, hvor landets første flyskole ble etablert i 1914. Polarforskeren og flypioneren Roald Amundsen var første flyelev og tok landets første internasjonale flysertifikat kalt ‘patent’ 11. juni 1914.

I år er det 110 år siden de to første stortingsproposisjonene ble behandlet for å etablere et militært flyvevesen her til lands. Begge proposisjonene fikk avslag på Stortinget.

Det tok fem år før Stortinget sa ja
Det tok hele fem år før Stortinget kom med sine bevilgninger til Hærens flyvevesen, som da hadde vært i drift i to år allerede takket være Norsk Luftseiladsforening som tok initiativet til en «Landsindsamling for Luftflaate» på våren 1912. Med private bidragsytere ble det skaffet nødvendige midler til kjøp av to flymaskiner, en lastebil og driftsutstyr.

De første flygningene på Kjeller flyplass fant sted 21. og 22. september 1912 med Maurice Farman MF.7 Longhorn «Njaal», året før Hærens flyvevesen ble etablert.

Flyfabrikken på Kjeller ble offisielt åpnet i 1916, etter at arbeidet med gjenoppbygging av fly hadde pågått på Den indre flyveplass (DIF) siden 1913.

DKS-dagene holdes på Den ytre flyveplass (DYF), også kalt Småflyhavna, hvor flybataljonene opererte på 1920- og 1930-tallet med speide, bombe- og jagevinger.

Luftforsvaret feirer 75-årsjubileum
Luftforsvaret feirer i år 75-årsjubileum for Marinens og Hærens flyvevesen sammenslåing i 1944 i England. Men Luftforsvarets aktiviteter startet mye tidligere, helt tilbake til etableringen av Kjeller flyplass. De første militære flygninger ble gjennomført 1. september 1912 av flypioner kaptein Einar Sem-Jacobsen MF.7 Longhorn «Ganger Rolf» under Armeens store høstøvelse ved Heradsbygd sør for Elverum.

DYF er stedet hvor den taktiske avdelingen ble etablert og Hundremeteren ble bygget i 1917–1918, to 100 meter lange hangarer med plass til rundt 30 fly. Dette var starten for norsk luftmakt, med Søndenfjeldske flyveavdeling som på midten av 1930-tallet ble utvidet til Flybataljonene.

Etter 2. verdenskrig startet Kjeller flyklubb, senere kalt Nedre Romerike flyklubb, sin virksomhet i fotsporene til Flybataljonene.

Den ytre flyveplass er i dag base for det største allmennfly- og veteranfly miljøet i Norge, hvor nær 1000 piloter og over 120 luftdyktige fly er samlet.

Fire grupper roterer i løpet av to timer
– Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) har masse kunnskap og erfaring som er interessant for skolene. Det er veldig fint at elevene får oppleve den historiske flyplassen, med formidlere som både har jobbet på flyplassen i mange år og opplevd 2. verdenskrig, sier Trude Stray Bjerkeseth.

Elevene inndeles i fire grupper som i løpet av to timer roterer på fire poster. Tidligere offiser og fagsjef fly ved Forsvarets Museer, Roar Glenne, er en av formidlerne til Kjeller Flyhistoriske forening.

Elevene får kjennskap til utviklingen av flyplassen fra 1912 fram til i dag, samt en orientering om det tyske angrepet 9. april 1940 og hva konsekvensen av en krig innebærer.

Andre formidlere har erfaring som kampflypiloter, trafikkpiloter, yrkesaktive og pensjonister som alle har lang fartstid i Luftforsvaret og er ildsjeler hos Kjeller Flyhistorisk Forening (KFF).

Elevene får også omvisning i KFFs imponerende modellkammer. Formidler Jan Rønning forteller om sine personlige opplevelser fra angrepet på Kjeller 9. april 1940 da fire Heinkel He 111 fra Luftwaffe gikk til angrep og slapp sine bomber over Hundremeteren.

I KFFs «førkrigshangar» får elevene oppleve Moth og Tiger Moth, to flydyktige veteranfly og kulturskatter på Kjeller, og en innføring i nitidige restaureringsprosesser og innsikt i et enestående flymiljø på Kjeller.

Aerodynamikk og flyteori
forteller elevene om løft,
hastigheter, drag og pitch

Et sentralt tema for ungdommene er aerodynamikk og flyteori, som forteller elevene om løft, hastigheter, drag, pitch – aerodynamiske krefter og moment som får en flymaskin til å fly.

Etterkrigstiden og den «kald krigen»
Siste stopp i programmet for elevene er en orientering om etterkrigstiden og den «kalde krigen». Her får elever mulighet til å sitte bak stikka i det supersoniske jagerflyet CF-104 Starfighter og i et Bell UH-1B helikopter brukt under Vietnam-krigen.

Hver skole i Skedsmo får utdelt glidefly som inngår i en konkurranse etter besøket på Kjeller. To vinnere fra hver klasse får oppleve en flytur med KFFs sjefspilot Helge Storflor. Han tar elevene med til Ekebergsletta, Fornebu og Holmenkollen før flyet vender tilbake til Kjeller, gjerne med en flygning over skolen til de enkelte elevene.

Elevene viser stor interresse for historien på flyplassen. Kjeller Flyhistorisk Foreningen har i over 10 år samarbeidet med DKS om et tilbud for ungdomsskolene, som betraktes som svært viktig for å synliggjøre kurturarven på Kjeller.

75-årsfeiring under Flydagen 16. juni
Flydagen arrangeres 16. juni og feirer 75-årsjubileum for Luftforsvaret, med overflygning av F-35 og C17.

I 2019 er det også 70 år siden dagens rullebane sto ferdig anlagt, dagen før første jetjagerfly Vampire B-AT landet og innledet jetalderen på Kjeller.

Moth DH60M

Myriam Rascouailles er lærer ved Sten-Tærud barne- og ungdomsskole på Skedsmokorset. Over 750 elever inviteres til å sitte ombord i CF-104 Starfighter, en supersonisk avskjæringsjager utviklet av legendariske Skunk Works ved Lockheed Martin.

Moth DH60M

Forfatter og tidligere offiser i Luftforsvaret over mange år, Roar Glenne (til venstre), deltok i fjor for første gang som formidler på Kjeller flyplass. Her sammen med Trude Stray Bjerkeseth, som er ansvarlig for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Skedsmo kommune, og Sigbjørn Modalsli, en av de mange ildsjelene hos KFF.

 

Kjeller Aerodrome

Iman Esmaili hjelper til under DKS 2019 og fikk for første gang prøvesitte CF-104 Starfighter, en avskjæringsjager fra den kalde krigen.

 
Kjeller Aerodrome

Teamet med formidlere av historie på Kjeller flyplass. Ståendefra venstre er Borgny Raaum, Vigdis Juland, Jan Rønning, Trude Stray Bjerkeseth, Vidar Magnussen
og Sigbjørn Modalsli. Foran fra venstre: Arvid Juland, Roar Glenne, Erling Andresen og Jørund Skaali. I tillegg deltok Arild Jacobsen og Odd Spone.

 

I 2019 feirer Kjeller flyplass 107 år
og 70 år med jetjagerfly
!

Flydagene/Kjeller Airshow 16. juni 2019

Kontakt KFF

Opplev Kjeller Aerodrome
– verdens nest eldste flyplass!

Riksantikvaren med oppstart av fredningssak for Kjeller

riksantikvaren.no