Logo  

Fronten | Kjeller flyplass | Museum | Prosjekter | Innovasjon | Om oss | Kontakt

 
Kjeller Aerodrome
 

Kjeller flyplass feirer 107 år med norsk flygning i 2019!

 

Kjeller Aerodrome er verdens eldste flybase og representerer en enestående luftfartshistorisk kulturarv nasjonalt og internasjonalt.

Flyplassen ble etablert i 1912 og er lokalisert i området mellom Nitelva og Leira, nord for Svelle og Nordre Øyeren, et unikt naturreservat som utgjør Nord-Europas største innlandsdelta.

Kjeller er arnestedet for norsk flygning og norsk luftmakt.

Stor usikkerhet knytter seg til framtiden. Etter 104 år med kontinuerlige flyaktiviteter, foreslo forsvarsledelsen i et Fagmilitært Råd (FMR) å flytte ut AIM Norway, FMS Luftkapasiteter og deler av den militære aktiviteten.

15. desember 2016 vedtok et flertall i Stortinget bestående av Høyre, FrP og Ap Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP), der et av punktene inneholder en nedleggelse av militære testflygninger med kampfly på Kjeller.

AIM Norway planlegger en flytting av tungt vedlikehold, motorverksted og militær flyvirksomhet til Rygge, mens andre deler av den militær virksomheten ser ut til å fortsette på Kjeller i noen tiår til.

Ettersom Forsvaret velger å trappe ned virksomheten på Kjeller, vil Skedsmo stå i fare for å miste den nest største arbeidsplassen i kommunen med rundt 800 ansatte.

En lang og ærerik epoke i norsk militær luftmakt kan ta slutt, men endringene kan også åpne for nye og spennende muligheter.

Det er et stort engasjement for å bevare og frede dagens Kjeller flyplass som en enestående luftfartshistorisk kulturav, både nasjonalt og internasjonalt.

En spørreundersøkelse fra 2014 viser at det er et flertall blant innbyggerne i Skedsmo kommune for å bevare Kjeller flyplass.

Åtte av ti innbyggere i Skedsmo kommune sier at luftsportsaktiviteten på Kjeller verken legger hindringer for dem eller begrenser deres personlige frihet i hverdagen, ifølge InFacts undersøkelse utført for fagbladet Flynytt og Norges Luftsportforbund (NLF).

 

Riksantikvaren varslet 4. oktober 2018 oppstart av fredningssak av Kjeller. I alt 430 dekar av 1100 deker inngår i utkastet som omfatter hele den opprinnelige Indre flyveplass med dagens militære base og deler av den historiske Ytre flyplass, der Småflyhavna har eksistert siden 1950-tallet.

Som betalt oppdrag av Skedsmo kommune, har stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) uarbeidet en mulighetsstudie som har presentert flere scenarier, med eller uten Forsvaret på Kjeller.

Mulighetsstudien til kommune ble overlevert til Kulturseksjonen i Skedsmo kommune 6. januar 2016. Innholdet inviterer til en bred debatt om framtiden til Kjeller Aerodrome. Skedsmo har i et enstemmig kommunestyre vedtatt en kommuneplan som sikrer at Kjellers forsvarshistoriske betydning skal ivaretas.

Et veteranflysenter med tilpasset rullebane kan bli en del av en framtidig opplevelsespark.

Mye av pionértiden i norsk luftfart fant sted på Kjeller der flyskolen, flyfabrikken og flybataljonene utgjorde hovedtyngden av aktivitetene fram til krigsutbruddet 9. april 1940.

Propellfly dominerte i de første tiårene flygningene på Kjeller. Jetfly har fartstid på Kjeller i snart 70 år, helt siden 15. oktober 1949 da Vampire B-AT landet som det første jetjagerflyet i Luftforsvaret.

Kjeller flyplass kan sammenlignes med Vigelandsparken, Akershus festning og Ekebergsletta i Oslo når det gjelder nasjonale kulturverdier.

Det er store muligheter på Kjeller for å utvikle en opplevelsespark, tilsvarende som turistattraksjonene Shuttleworth Collection på Old Warden og Imperial War Museums på Duxford i England.

Flyskolene på Kjeller utgjør landets største «flyuniversitet» og tilbyr omfattende utdanningsmuligheter som er i verdensklasse.

En opplevelsespark på Kjeller kan utvikles til å bli unik i framtidens Norge, der barn, ungdom og neste generasjoner kan få nye arenaer for oppleveler, utdanning og mestring innen teknologi, forskning og innovasjon.

Kjeller Aerodrome

Kjeller flyplass ligger idyllisk til i aksen mellom Nitelva og Åråsen ved Leira, og utgjør en nasjonal og internasjonal luftfartshistorisk kulturarv.

Kjeller Aerodrome
 
 

I 2019 feirer Kjeller flyplass 107 år
og 70 år med jetjagerfly
!

Flydagene/Kjeller Airshow 16. juni 2019

Kontakt KFF

Opplev Kjeller Aerodrome
– verdens nest eldste flyplass!

Riksantikvaren med oppstart av fredningssak for Kjeller

riksantikvaren.no