Logo  

Fronten | Kjeller flyplass | Museum | Prosjekter | Innovasjon | Om oss | Kontakt

 
Kjeller Aerodrome
 

Kjeller flyplass feirer 105 år med norsk flygning!

 

Kjeller Aerodrome er verdens eldste flybase og representerer en unik luftfartshistorisk verdi både nasjonalt og internasjonalt.

Flyplassen ble etablert i 1912 og er lokalisert i området mellom Nitelva og Leira, nord for Svelle og Nordre Øyeren, et unikt naturreservat som utgjør Nord-Europas største innlandsdelta.

Kjeller er arnestedet for norsk flygning og norsk militær luftmakt.

Stor usikkerhet knytter seg til framtiden. Etter 104 år med kontinuerlige flyaktiviteter, har forsvarsledelsen i et Fagmilitært Råd (FMR) foreslått å flytte ut AIM Norway, Luftkapasiteter og mye av den militære flyaktiviteten.

15. desember 2016 vedtok et flertall i Stortinget bestående av Høyre, FrP og Ap Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP), der et av punktene inneholder en nedleggelse av militære testflygninger med kampfly på Kjeller.

AIM Norway planlegger å flytte tungt vedlikehold, motorverksted og militær flyvirksomhet til Rygge, mens annen militær virksomhet trolig vil fortsette på Kjeller i flere tiår.

Hvis Forsvaret trapper ned virksomheten på Kjeller, står Skedsmo i fare for å miste den nest største arbeidsplassen i kommunen med over 800 ansatte.

En lang og ærerik epoke i norsk militær luftmakt kan ta slutt, men endringene kan også åpne for nye og store muligheter i framtiden.

Det er et stort engasjement for å bevare og frede dagens Kjeller flyplass som en enestående verdensarv med stor luftfartshistorisk verdi.

En spørreundersøkelse fra 2014 viser at det er et flertall blant innbyggerne i Skedsmo kommune for å bevare Kjeller flyplass.

Åtte av ti innbyggere i Skedsmo kommune sier at luftsportsaktiviteten på Kjeller verken legger hindringer for dem eller begrenser deres personlige frihet i hverdagen, ifølge InFacts undersøkelse utført for fagbladet Flynytt og Norges Luftsportforbund (NLF).

 

Riksantikvaren har uttrykt et ønske om å bevare områdene med unike luftfartshistoriske verdier fra perioden 1912–1950, med tilhørende bygninger og «flyflater» som rullebaner og taksebaner.

Som betalt oppdrag av Skedsmo kommune, har stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) uarbeidet en mulighetsstudie som presenterer flere scenarier, med eller uten Forsvaret på Kjeller.

Mulighetsstudien til kommune ble overlevert til Kulturseksjonen i Skedsmo kommune 6. januar 2016. Innholdet inviterer til en bred debatt om framtiden til Kjeller Aerodrome. Skedsmo har i et enstemmig kommunestyre vedtatt en kommuneplan som sikrer at Kjellers forsvarshistoriske betydning skal ivaretas.

Et veteranflysenter med tilpasset rullebane vil bli en naturlig del av en framtidig opplevelsespark. Kjeller flyplass har et stort potensial innen mestring, opplevelser og utdanning for oss alle.

Mye av pionértiden i norsk luftfart fant sted på Kjeller der flyskolen, flyfabrikken og flybataljonene utgjorde hovedtyngden av aktivitetene fram til krigsutbruddet i 1940.

Propellfly dominerte i de første tiårene flygningene på Kjeller. Jetfly har fartstid på Kjeller i nær 70 år, helt siden 22. oktober 1949 da Vampire B-AT landet som det første jetjagerflyet i Luftforsvaret.

Flyplassen kan sammenlignes med Vigelandsparken, Akershus festning og Ekebergsletta i Oslo når det gjelder nasjonale kulturverdier.

Det er store muligheter på Kjeller for å utvikle en opplevelsespark, tilsvarende som turistattraksjonene Shuttleworth Collection på Old Warden og Imperial War Museums på Duxford i England. Flyskolene på Kjeller utgjør landets største «flyuniversitet» og bidrar til å de beste utdanningsmulighetene innen norsk luftfart.

En opplevelsespark på Kjeller kan spille en stor rolle i utviklingen av framtidens Norge, i kombinasjon med innovasjons- og utdanningssenter for våre barn og neste generasjoner.

Kjeller Aerodrome

Kjeller flyplass ligger idyllisk til i aksen mellom Nitelva og Åråsen ved Leira, og utgjør en nasjonal og internasjonal luftfartshistorisk kulturarv.

Kjeller Aerodrome
 
 

I 2017 feirer Kjeller
flyplass 105 år!

Flydagene/Kjeller Airshow 3. juni 2018

Kontakt KFF

Opplev Kjeller Aerodrome
– verdens eldste flybase!

Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF)

kffkjeller.no