Logo  

Fronten | Kjeller flyplass | Museum | Prosjekter | Innovasjon | Om oss | Kontakt

 
Kjeller Aerodrome
 

Styreleder Stein Eriksen i Kjeller Flyhistoriske Forening (til venstre) sammen med Rolf Meum og Martin TinTin Thu Tesli (til høyre) fra Flyvåpenets Historiske Skvadron
dagen før Flydagen på Kjeller 3. juni 2018. De fløy Vampire i formasjon med Kenneth Aarkvisla i MiG 15 UTI Red 18. I 2019 er det 70 år siden første jetjagerfly kom til Kjeller.
Vampire B-AT landet 15. oktober 1949, dagen etter at den nye rullebanen med betongdekke var ferdig anlagt etter 2. verdenskrig.

 

Riksantikvaren har varslet oppstart av fredningssak av Kjeller

 

Riksantikvaren varslet 4. oktober 2018 oppstart av fredningssak av Kjeller.

I alt 430 dekar av 1100 deker inngår i utkastet som omfatter hele den opprinnelige Indre flyveplass med dagens militære base og deler av den historiske Ytre flyplass, hvor Søndensfjeldske flyveavdeling ble etablert i 1916 og utvidet med Flybataljonene på 1930-tallet.

På samme område har flyaktivitetene i den sivile Småflyhavna eksistert og blomstret opp siden 1950-tallet.

Høringsfristen til Riksantikvarens utkast er 15. november 2018. Innspill kan sendes til postmottak@ra.no med emnetekst «Innspill fredningssak for Kjeller flyplass».

Dagens flyskoler og flymiljøer på Kjeller ivaretar historien, viderefører tradisjoner og aktiviteter innen trening og utdanning fra de tidlig årene til Hærens flyvevesen.

Norges eldste luftdyktige flymaskin er DH60M Moth 125 LN-KFM som er gjenoppbygget av ildsjeler hos Kjeller Flyhistoriske Forening.

DH60M Moth VH-UKC LN-KFM er flyet som vant ‘The Australian East-West Air Race’ i 1929.

Moth 125 ble produsert av de Havilland Aircraft Ltd ved Stag Lane utenfor London i mars 1929, for deretter å bli fraktet til Australia. Etter å ha vunnet en konkurranse om å fly raskest tvers over det gigantiske kontinentet, havarerte flyet nord av Sydney 4. mai 1930, for deretter å bli stuet bort.

Les den utrolige historien om Norges eldste luftdyktige veteranfly!

KFF kjøpte restene av Moth-maskinen fra Australia i 2006 og har siden restaurert maskinen til «bedre enn ny»-standard i lokalene på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Les hele historien: «DH60M Moth 125 – The aircraft won the Australian East-West Air Race in 1929»

Se video fra testflygning 30. april på ENKJ.
Se bilder av Moth DH60M 125.

Hærens flyskole på Kjeller benyttet i alt 13 av disse flyene i perioden 1929–1939, hvorav de ti siste ble bygget av Hærens Flyfabrikk på Kjeller i årene 1931–1932. Faktisk ble over 180 fly bygget på plassen i perioden fra 1916 og frem til krigsutbruddet i 1940.

Flytypen DH60 Moth fløy første gang i februar 1925 og var forløper til DH82A Tiger Moth, en flymaskin som det finnes hele fem flyvedyktige utgaver av på Kjeller flyplass. En av disse flyene er KFFs 189. Flyet ble opprinnelig bygget ved Kjeller Flyfabrikk i 1935, og det har særlig stor kulturhistorisk verdi.

Flere skoleklasser har på forsommeren i 2018 besøkt Kjeller. Moth DH60M 125 LN-KFM og Tiger Moth FH82A LN-KFT oppleves sammen med rundt 120 andre fly på landets eldste og flotteste flyplass!

Norwegian Spitfire Foundation inviterte til temadager på Kjeller 17.–18. juni 2017 og formasjonsflygninger med Spitfire RAB og P-51D Mustang ‘The Shark’.

Æresgjest var Rolf Kolling som fløy over Normandie på D-dagen i 1944. Han var 10 år gammel og medlem av Aller flyklubb da han første gang besøkte Kjeller flyplass i 1931.

Det var første gang siden 2. verdenskrig at en Spitfire flyr med farger og markeringene til Wing Commander Rolf Arne Berg fra 132 Skvadron.

Spitfire Mk IX RR232 er samme flyet som besøkte Kjeller i fjor høst, eies av Martin Phillips og opereres av Boultbee Flight Academy ved Goodwood Aerodrome.

Kjeller er verdens nest eldste flyplass med flybataljoner, flyfabrikk og flyskoler. I 2019 feirer flyplassen 107 år!

Kjeller ble bygget som et festningsverk i 1912, få år etter unionsoppløsningen med Sverige og er en enestående luftfartshistorisk kulturarv for våre barn og neste generasjoner.

I mars 1912 tok Norsk Luftseiladsforening, forløperen til Norsk Luftsportforbund (NLF), initiativ til en nasjonal innsamling for å skaffe «midler til grundlæggelse av en luftflaate for forsvaret».

De første flygningene med Maurice Farman MF.7 Longhorn «Ganger Rolf» under den store høstøvelsen ved Heradsbygd og «Njaal» på Kjeller 21.–22. september 1912 var startskuddet for Luftforsvaret og norsk flygning, som har sitt arnested på Kjeller flyplass.

Kjeller flyplass har i over 100 år vært livsnerve for utviklingen av et unikt og kompakt teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljø – en av landets ledende teknologiklynger. Universitetsmiljøene på Kjeller setter Romerike på kartet internasjonalt.

Interessert i Kjeller Flyhistoriske Forening?
Søk om medlemsskap i KFF!

Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
 

I 2019 feirer Kjeller flyplass 107 år
og 70 år med jetjagerfly
!

Flydagene/Kjeller Airshow 16. juni 2019

Kontakt KFF

Opplev Kjeller Aerodrome
– verdens nest eldste flyplass!

Riksantikvaren med oppstart av fredningssak for Kjeller

riksantikvaren.no