Logo  

Fronten | Kjeller flyplass | Museum | Prosjekter | Innovasjon | Om oss | Kontakt

 
Kjeller Aerodrome
 

Flydagen trekker hvert år tusenvis av barn og unge som får oppleve Kjeller flyplass på innsiden. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) arrangeres
også hvert år, hvor over 750 elever på 9. skoletrinn fra hele Skedsmo kommune får et innblikk i historien på en av verdens eldste flyplasser.

 

Kjeller flyplass – et eventyr for skoleelever!

 

Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) er igjen i gang med «maratonløpet» Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i samarbeid med Skedsmo kommune. Over 750 elever på 9. skoletrinn fra hele kommunen får oppleve Kjeller flyplass – et eventyr for alle historie- og flyinteresserte!

Riksantikvaren vil frede
Kjeller flyplass!

Riksantikvaren varslet 4. oktober 2018 oppstart av fredningssak av Kjeller.

I alt 430 dekar av 1100 deker inngår i utkastet som omfatter hele den opprinnelige Den indre flyveplass (DIF) med dagens militære base og deler av Den ytre flyplass (DYF), hvor Søndensfjeldske flyveavdeling ble etablert i 1916 og utvidet til Flybataljonene med speide-, bombe- og jagevinger på 1930-tallet.

På samme område har flyaktivitetene i den sivile Småflyhavna eksistert og blomstret opp siden midten av 1950-tallet.

Dagens flyskoler og flymiljøer på Kjeller ivaretar historien, viderefører tradisjoner og aktiviteter innen trening og utdanning fra de tidlig årene til Hærens flyvevesen.

Norges eldste luftdyktige flymaskin er DH60M Moth 125 LN-KFM som er gjenoppbygget av ildsjeler hos Kjeller Flyhistoriske Forening.

DH60M Moth VH-UKC LN-KFM er flyet som vant ‘The Australian East-West Air Race’ i 1929.

Moth 125 ble produsert av de Havilland Aircraft Ltd ved Stag Lane utenfor London i mars 1929, for deretter å bli fraktet til Australia. Etter å ha vunnet en konkurranse om å fly raskest tvers over det gigantiske kontinentet, havarerte flyet nord av Sydney 4. mai 1930, for deretter å bli stuet bort.

KFF kjøpte restene av Moth-maskinen fra Australia i 2006 og har siden restaurert maskinen til «bedre enn ny»-standard i lokalene på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Les hele historien: «DH60M Moth 125 – The aircraft won the Australian East-West Air Race in 1929»

Se video fra testflygning 30. april på ENKJ.
Se bilder av Moth DH60M 125.

Hærens flyskole på Kjeller benyttet i alt 13 av disse flyene i perioden 1929–1939, hvorav de ti siste ble bygget av Hærens Flyfabrikk på Kjeller i årene 1931–1932. Faktisk ble over 180 fly bygget på plassen i perioden fra 1916 og frem til krigsutbruddet i 1940.

Flytypen DH60 Moth fløy første gang i februar 1925 og var forløper til DH82A Tiger Moth, en flymaskin som det finnes hele fem flyvedyktige utgaver av på Kjeller flyplass. En av disse flyene er KFFs 189. Flyet ble opprinnelig bygget ved Kjeller Flyfabrikk i 1935, og det har særlig stor kulturhistorisk verdi.

Kjeller ble bygget som et forsvarsverk 1912, få år etter unionsoppløsningen.

Kjeller er verdens nest eldste flyplass med flybataljoner, flyfabrikk og flyskoler. I 2019 feirer flyplassen 107 år!

Kjeller ble bygget som et festningsverk i 1912, få år etter unionsoppløsningen med Sverige og er en enestående luftfartshistorisk kulturarv for våre barn og neste generasjoner.

I mars 1912 tok Norsk Luftseiladsforening, forløperen til Norsk Luftsportforbund (NLF), initiativ til en nasjonal innsamling for å skaffe «midler til grundlæggelse av en luftflaate for forsvaret».

De første flygningene med Maurice Farman MF.7 Longhorn «Ganger Rolf» under den store høstøvelsen ved Heradsbygd og «Njaal» på Kjeller 21.–22. september 1912 var startskuddet for Luftforsvaret og norsk flygning, som har sitt arnested på Kjeller flyplass.

Kjeller flyplass har i over 100 år vært livsnerve for utviklingen av et unikt og kompakt teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljø – en av landets ledende teknologiklynger. Universitetsmiljøene på Kjeller setter Romerike på kartet internasjonalt.

I 2019 er det 70 år siden Vampire B-AT som første jetjagerfly landet på Kjeller, dagen etter at ny rullebane stod klar. Landingen markerte starten av jetalderen på flyplassen som er Luftforsvarets base for tungt vedlikehold av kampfly og helikoptre.

Vampire, Mosquito og Lodestar åpnet den nye rullebanen som var anlagt med soilsement (betong) i 1150 meters lengde. Rullebanen ble i 1959 utvidet til 1600 meter og i 2002 til dagens lengde på 1740 meter.

Moth DH60M

Myriam Rascouailles er lærer ved Sten-Tærud barne- og ungdomsskole på Skedsmokorset. Over 750 elever inviteres til å sitte ombord i CF-104 Starfighter, en supersonisk avskjæringsjager utviklet av legendariske Skunk Works ved Lockheed Martin.

 

Siden de første flygningene 21.–22. september 1912 har Kjeller flyplass vært en livsnerve og de omfattende aktivitetene i flymiljøet har lagt grunnlaget for utviklingen av teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljøet på Kjeller – som er et av de største kunnskapsmiljøer her til lands.

I løpet av de siste tiårene har teknologimiljøene på Kjeller skapt milliardverdier og tusenvis av arbeidsplasser i selskaper. Mange selskaper har flyttet ut fra Skedsmo.

Kjeller flyplass er en nasjonal ressurs og verdifull infrastruktur også i framtiden!

Avinor spår at norsk luftfart blir 100% elektrisk i år 2040. Flygning kan bli den mest miljøvennlige transportformen om få år.

Med SSBs forventede dobling eller tredobling av folketallet på Østlandet de neste 30–50 år, samtidig med en forventet eksplosjon av nye luftfartøyer innen urban og regional hybrid-elektrisk luftfart, så er Kjeller flyplass en nasjonal ressurs og verdifull infrastruktur også i framtiden!

Interessert i Kjeller Flyhistoriske Forening?
Søk om medlemsskap i KFF!

Kjeller Aerodrome
Kjeller Aerodrome
 

I 2019 feirer Kjeller flyplass 107 år
og 70 år med jetjagerfly
!

Flydagene/Kjeller Airshow 16. juni 2019

Kontakt KFF

Opplev Kjeller Aerodrome
– verdens nest eldste flyplass!

Riksantikvaren med oppstart av fredningssak for Kjeller

riksantikvaren.no